Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można zzc tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie).


Podatek VAT w rolnictwi - wyjaśnienie

Wprowadzenie podatku VAT na produkty rolne w roku 2002 w wysokości 3 % sprawiło, że wszyscy rolnicy stali się podatnikami VAT-u. Jednak na postawie art. 43 ust.1 pkt 1 Ustawy o VAT zostali oni zwolnieni od rozliczania tego podatku i stali się tzw. rolnikami ryczałtowymi. Jednakże Ustawa o VAT otworzyła przed rolnikami możliwość rozliczania VAT-u na zasadach ogólnych. W tym celi należy zrezygnować z ryczałtu i przejść na zasady ogólne.

Rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych charakteryzuje się neutralnością dla producenta - w tym wypadku dla producenta rolnego. Jeżeli podatek tzw. należny (od sprzedaży) jest wyższy niż podatek naliczony (od zakupu) to różnica podlega wpłacie do Urządu Skarbowego. Jeżeli jest odwrotnie - Urząd Skarbowy dokonuje zwrotu tej różnicy. Oznacza to, że na podatku tym rolnik nic nie traci, chociaż też nie zyskuje. Bilans jest zerowy.

Inaczej jest w wypadku rolnika ryczałtowego. Namiastką rozliczenia jest tutaj ryczałtowy zwrot podatku w wysokości 5% sprzedawanych produktów, bez możliwości odliczenia podatku zawartego w cenie kupowanych produktów. W przypadku takiego rozliczenia dodatni efekt finansowy wystąpi tylko w przypadku sprzedawania dużych ilości towarów, jednakże bez większych zakupów. W przeciwnym wypadku nastąpi strata - VAT płacony w cenie zakupionych środków produkcji przewyższy ryczałtowy zwrot podatku. Zauważyć należy, iż w przypadku dokonywania inwestycji - budowy, zakupu maszyn - strata ta wystąpi w każdym przypadku. System ryczałtowy nie przewiduje bowiem żadnej rekompensaty dla tego rodzaju zakupów. Utracony VAT sięga wtedy od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku bieżących zakupów dysproporcje takie występują w mniejszym stopniu. Ryczałtowy zwrot pokrywa większość VAT-u naliczonego w zakupach, chociaż nie w całości.

Zupełnie niekorzystnie przedstawia się sytuacja rolników, którzy dokonują eksportu bądź dostaw wewnątrzwspólnotowych. Na ryczałcie nie mają możliwości odliczeń, zaś pięcioprocentowego zwrotu też nie otrzymują.

Jak z powyższego wynika, bezpośrednim bodźcem do rezygnacji z ryczałtu i przejścia na zasady ogólne może być planowana właśnie inwestycja, chociaż i dla wydatków bieżących zasady ogólne są korzystniejsze od ryczałtu. Ponadto zauważyć należy, że w towarowym gospodarstwie inwestycje większe i mniejsze są koniecznością. Szczególnie, że do inwestowania zachęcają pojawiające się możliwości w ramach programów unijnych.

Ustawa określa jednak pewne warunki konieczne do rezygnacji z ryczałtu: wartość sprzedaży w poprzednim roku musi przekroczyć 20 000 zł, rolnik musi złożyż zgłoszenie rejestracyjne, rolnik powinien prowadzić ewidencję VAT co najmniej 3 miesiące przed miesiącem rezygnacji.

Biuro Rachunkowe udzieli wszelkich bliższych wyjaśnień, a także służy pomocą przy rejestracji w Urzędzie Skarbowym.

Przyjęto także zasadę odbioru dokumentów w gospodarstwie rolnika i maksymalne odciążenie od kontaktów z Urzędem Skarbowym w przypadku kontroli, prowadzenia czynności sprawdzających, składania korekt, czy udzielania wyjaśnień. Rolą rolnika jest zbieranie faktur zakupu i wystawianie faktur sprzedaży.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wyjaśnień i szczegółów.

vat rolników